Attack anyway?


MaximusDecimus
Level 149
Life points
74 %
Experience
80.75 %
Strength
1288
Dexterity
1288
Agility
1288
Constitution
1078
Charisma
1235
Intelligence
1288
Armour 35497
Damage 905 - 1009
Attention

This item will become soul bound as soon as you put it on!Language

Character description

MƠ ƯỚC NHỎ NHOI
"Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó
Mẹc...nhiều người copy bài này quá...phải del thôi"./.Thu, 24.03.2011 - 08:06:49 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 93

Sat, 30.07.2011 - 12:01:22 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 95

Tue, 13.03.2012 - 09:54:14 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 98

Tue, 14.08.2012 - 20:09:27 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 100

Sat, 27.10.2012 - 13:27:07 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 101

Wed, 02.01.2013 - 08:27:44 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 102

Sun, 17.03.2013 - 14:14:57 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 103

Sat, 15.06.2013 - 07:29:51 Bạn đã có thêm kinh nghiệm và tăng lên 1 level. Level mới của bạn là: 104


Wed, 19.12.2018 - 02:05:07
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 107

You`ve reached a new levelTue, 15.12.2020 - 03:38:48
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 121

You`ve reached a new levelWed, 03.02.2021 - 01:52:59
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 123

You`ve reached a new levelTue, 19.10.2021 - 11:10:22
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 130


You`ve reached a new levelThu, 05.05.2022 - 09:55:58
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 134

You`ve reached a new levelSat, 24.06.2023 - 17:21:09
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 143

You`ve reached a new levelWed, 09.08.2023 - 09:29:11
You gained experience and are raised up one level. Your new level is: 144

............../'' ) nhân
...........,/¯../ đạo
........../..../ với
..../´¯/'...'/´¯¯`•¸ kẻ
./'/.../..../......./¨¯\ thù
('(...´...´.... ¯~/'...') là
.\.................'...../ tàn
..'\'...\.......... _.•´ nhẫn
....\..............( với
......\.............\ BẢN THÂN